top of page

ÒPAL IMPREGNAT TENEBRESCENT


Al laboratori de Carlsbad, recentment es van examinar dos òpals blancs polits de 2,66 i 2,48 ct. L’índex de refracció mig (visió llunyana), de 1,44 i 1,43 respectivament, coincideix amb el de l’òpal.

Les pedres es van observar sota llum ultraviolada d’ona (LWUV) com a prova rutinària. Un cop retirades de la font de llum UV, es va observar que el color dels òpals havia canviat a un vermell ataronjat intens. A més, les proves gemmològiques van confirmar que les pedres havien sigut impregnades amb una substància fotocromàtica desconeguda que canvia de color quan és exposada a llum UV. El canvi de color tenia lloc després d’aproximadament un minut d’exposició. El color vermell ataronjat desapareixia completament al voltant de cinc minuts després de retirar la pedra de la font UV. A més, si les pedres eren col•locades a prop d’una finestra, la llum solar els hi proporcionava suficient radiació UV com per induir el color vermell ataronjat. Aquest efecte reversible i repetible, conegut com tenebrescència, ocasionalment es pot observar en alguns materials naturals, com per exemple en la hackmanita. L’exposició de la pedra a la llum d’una bombeta incandescent feia desaparèixer el color més ràpidament, la qual cosa és una altra propietat de la tenebrescència. L’exposició a llum UV d’ona curta no produïa cap efecte visible en el color de les mostres.

Foto 1: Aquests dos òpals presentaven un color blanc lletós abans de ser exposades sota llum ultraviolada d'ona llarga. Foto per Don Mengason.

Foto 2: Els dos mateixos òpals presentaven un color vermell ataronjat intens després de ser exposats sota llum UV d'ona llarga. Foto per Don Mengason.

Fins ara es coneixia que hi ha òpals que es tenyeixen amb substàncies que alteren l’aparença del color de fons de l’òpal, però que no canvien el color a l’exposar-lo a llum UV. Però fins el moment no es tenien notícies d’òpals impregnats amb substàncies químiques que reaccionen am la llum UV i que fan que l’òpal es torni tenebrescent. Es desconeix si la substància utilitzada per impregnar els òpals va afectar al color o la transparència original, i també es desconeix l’estabilitat d’aquest tractament.

Referències: Troy Ardon,“UV-reactive Opal”, Gems & Gemology, Spring 2014, Vol. 50, nº 1. http://www.gia.edu/gems-gemology/spring-2014-labnotes-uv-reactive-opal


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page