top of page

CARBUR DE BOR. UNA NOVA IMITACIÓ DEL DIAMANT NEGRE


Al Gem Testing Laboratory de Jaipur (Índia) va arribar una pedra negra de lluïssor submetàl·lica facetada en talla brillant de 1,04 ct, que segons el seu propietari era un diamant. En un principi, al laboratori creien que era una moissanita sintètica negra.

Imatge 1: Aquesta pedra negra de lluïssor submetàl·lica facetada en talla brillant de 1,04 ct, que suposadament era un diamant, va ser identificada com carbur de bor. Fotografia per Gagan Choudhary.

La pedra mostrava un índex de refracció superior a 1,80, un pes específic de 2,43 i una duresa de 9 en l’escala de Mohs. El baix pes específic descartava la possibilitat de que fos una moissanita sintètica, ja que aquesta presenta un pes específic de 3,17 – 3,23.

El laboratori va realitzar espectres Raman de diverses zones de la pedra. Els espectres obtinguts no coincidien amb cap espectre de la seva base de dades, però, gràcies a una extensa recerca bibliogràfica, van descobrir que aquest espectre Raman coincidia exactament amb el del carbur de bor.

Imatge 2: L’espectre Raman de la mostra de carbur de bor mostra els majors pics a 260, 320, 480, 532, 720, i 1088 cm-1.

El carbur de bor és un nou material ceràmic amb duresa alta, densitat baixa, estabilitat tèrmica, i gran resistència a l’abrasió. Totes aquestes característiques el fan adequat per aplicacions nuclears, militars i aeroespacials. Aquest material es fabrica barrejant carboni amb òxid de bor (B2O3) en un forn d’arc elèctric, i posteriorment aplicant un procés de sinterització a temperatures de 1900 – 2200ºC i pressions de 0,02 – 0,04 GPa durant 15 – 45 minuts (Singhal and Singh, “Sintering of boron carbide under high pressures and temperatures”, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, Vol. 13, April 2006, pp. 129 – 134).

Imatge 3: Sota llum reflectida, i a 48x, la mostra de carbur de bor mostrava una estructura granular densa i de gra fi típicament associada a agregats de tipus ceràmic. Microfotografia per Gagan Choudhary.

Tot i que el carbur de bor és un material comú en enginyeria i ciències dels materials, aquesta era la primera vegada que al laboratori arribava carbur de bor com a imitació del diamant.

La distinció entre carbur de bor, diamant i moissanita sintètica es va fer en base a la mesura del pes específic, però també es van necessitar els espectres Raman i les referències bibliogràfiques.

No es pot descartar la possibilitat de que aquest material acabi entrant en el mercat com a imitació del diamant.

Referències: Gagan Choudhary ( Gem Testing Laboratory, Jaipur, India), “Boron carbide: A new imitation of black diamond”, Gems & Gemology, Fall 2013,Vol. 49, nº 3, pp. 180 – 181.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page