top of page

DIAMANT FANCY NEGRE SINTÈTIC NPD


Foto: Es va demostrar que aquesta pedra de 0,9 ct de talla marquise era un diamant sintètic nano-policristal·lí (NPD), el primer detectat per un laboratori gemològical. Foto per Jian Xin (Jae) Liao/GIA.

La tècnica de creixement del diamant sintètic nano-policristal•lí (NPD) és una de les novetats més significatives de la síntesi del diamant (E.A. Skalwold, “Nano-polycrystalline diamond sphere: A gemologist’s perspective,” Summer 2012G&G, pp. 128–131). El diamant sintètic nano-policristal•lí (NPD) es diferencia dels altres diamants policristal•lins (naturals o sintètics) en que aquest és completament transparent. A més, degut a l’estructura única del material, és molt més dur que el diamant natural i la resta de diamant sintètic, ja siguin mono o policristal•lins. El diamant sintètic NPD podria suposar un repte per la indústria del diamant natural si aquest material, especialment les mostres transparents de millor qualitat, s’introdueix en el mercat.

Recentment el laboratori de Nova York de la GIA va analitzar una pedra petita de color negre en talla marquesa. A primera vista, aquesta pedra translúcida de 0,9 ct semblava el típic diamant negre que arriba al laboratori per ser identificat i classificat. La pedra, no obstant, mostrava propietats inusuals molt similars a les dels diamants sintètics NPD descrits per Skalwold, així com altres mostres prèviament analitzades. Aquests espècimens prèviament estudiats eren transparents amb colors grocs a marrons.

A diferència del diamant natural, la pedra en qüestió presentava nombroses inclusions de grafit. La matriu que conté les inclusions té un color groguenc tèrbol. L’espectre d’absorció d’infraroig mig és impressionantment similar al dels diamants sintètics NPD descrits en l’article prèviament citat. A l’espectre s’observen els pics d’absorció diagnòstics del diamant a aproximadament 2000 cm–1 i absorció en l’interval entre 1100 i 1300 cm–1, possiblement degut a impureses de nitrogen. També s’observen pics a aproximadament 3727 i 3611 cm–1, que coincideixen amb els que presenten els diamants NPD.

Figura: L'espectre d'infraroig mig del diamant sintètic NPD presentava pics a aproximadament 3727 i 3611 cm–1.

A més, els anàlisis realitzats utilitzant el DiamondView mostren un patró de fluorescència molt similar al dels diamants NPD. Els anàlisis Raman mostren una banda ampla a aproximadament 1350 cm–1 i una banda estreta a 1580 cm–1; aquestes bandes corresponen a bandes D i G respectivament (S. Odake et al., “Pulsed laser processing of nano-polycrystalline diamond: A comparative study with single crystal diamond,” Diamond and Related Materials, 2009, Vol. 18, pp. 877–880). Odake atribueix aquestes dues bandes a diamants NPD sintetitzats a partir de grafit d’alta puresa a una temperatura of 2600° K i una pressió de 15 GPa; les dues bandes són causades per grafit nanocristal•lí o carboni amorf.

Els anàlisis i les observacions realitzades en la pedra demostren que és un diamant sintètic NPD, el primer detectat per un laboratori gemmològic.

Referències: Paul Johnson and Kyaw Soe Moe,“Fancy Black NPD Synthetic Diamond”, Gems & Gemology, Spring 2014, Vol. 50, nº 1. http://www.gia.edu/gems-gemology/spring-2014-labnotes-fancy-black-npd-synthetic


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page