top of page

LA GIA INTRODUEIX UN DISPOSITIU CAPAÇ D’IDENTIFICAR DIAMANTS SINTÈTICS I TRACTATS


La GIA (Gemological Institute of America) ha desenvolupat un dispositiu per la identificació de diamants sintètics i diamants naturals tractats mitjançant mètodes d’alta pressió i alta temperatura (HPHT).

L’equip de sobretaula, anomenat DiamondCheck, utilitza un espectròmetre infraroig que analitza un sol diamant alhora, de 10 ct de pes com a màxim. Té un preu de 23.900 $ i actualment està disponible per la venta a minoristes i distribuïdors.

Imatge: Equip DiamondCheck. https://www.londondiamondbourse.com/press-releases/gemological-institute-america-present-diamondcheck-machine-london-diamond-bourse-22nd-may-201/

La introducció del dispositiu DiamondCheck es deu a que en el mercat estan apareixent cada vegada més diamants sintètics i tractats en lots de diamants que en teoria haurien de ser naturals i sense tractar.

D’altra banda, la GIA ha descobert recentment diamants de tipus Ia sintetitzats mitjançant el mètode CVD, la qual cosa crida l’atenció ja que fins ara tots els diamants sintetitzats pel mètode CVD eren de tipus IIa.

Referències: Nathan Munn, “GIA introduces device able to identify synthetic and treated diamonds”, Polygon.net, February 2014.

http://www.polygon.net/jwl/public/trade-resources/jewelry-insights/gia-introduces-device-able-to-identify-synthetic-and-treated-diamonds-en.jsp


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page