top of page

PERLES “PIPI” NATURALS PROVINENTS DE TAHITÍ


Recentment, el Laboratoire Français de Gemmologie (LFG) va rebre un paquet de quasi 100 perles presentades com perles naturals de Pinctada maculata. El propietari (Bruno Arrighi, Croissy Pacific) va especificar que ell personalment havia recollit el paquet a la Polinèsia Francesa.

Pinctada maculata és un mol·lusc bivalve que es troba a l’Oceà Pacífic, concretament a prop de la Polinèsia Francesa i les Illes Cook, que poden produir perles “poe pipi” (més conegudes com perles “pipi”). Als anys 50 van haver diversos intents sense èxit de produir perles “pipi” cultivades. Actualment totes aquestes es consideren com naturals.

La majoria de perles “pipi” poden ser de color taronja, crema, gris i blanc, però el color més típic és el daurat intens . La mida de les perles generalment és de 1 a 4 mm. Una de les perles del paquet analitzat t és excepcionalment gran, mesurant 9.6 mm de diàmetre.

Amb microradiografia s’observen estructures internes típiques de les perles naturals: capes d’aragonita amb un nucli possiblement calcític. Tot i que en alguns casos l’espectroscòpia Raman, l’espectroscòpia de UV – visible o la luminescència sota llum UV han ajudat a identificar les espècies de mol·lusc, els resultats preliminars amb Pinctada maculata encara no són concloents. Per tant, no és possible identificar amb certesa el mol·lusc del que provenen aquestes.

Referències: Olivier Segura, Emmanuel Fritsch, i Djamel Touati, “Natural Pipi Pearls from Tahiti”, Gems & Gemology, Spring 2014, Vol. 50, nº 1. http://www.gia.edu/gems-gemology/spring-2014-gemnews-tahitian-pipi-pearls

Foto: Courtesy of Bruno Arrighi/Croissy Pacific. Photo by Olivier Segura.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page