top of page

ÒPAL AMB ASTERISME


Imagen6.jpg

Imatge 1: Aquest òpal transparent de 2,39 ct de color groc marronós clar presenta asterisme de sis braços. Fotografia per Lhapsin Nillapat.

L’òpal és sobretot conegut pel joc de colors que sovint presenta, però també pot presentar asterisme. Els únic òpals amb “efecte estrella” que es coneixen provenen de Idaho i presenten una estrella perfecta de sis braços (J.V. Sanders, “The structure of star opals,” Acta Crystallographica, Vol. A32, 1976, pp. 334–338). Fa poc, el laboratori de la GIA de Bangkok va tenir la oportunitat d’examinar un òpal transparent amb “efecte estrella” (figure 1). La pedra pesava 2,39 ct, estava tallada en caboixó, era de color groc – marró i presentava una clara estrella de sis braços.

El seu índex de refracció mig (visió llunyana) era de 1,43 i tenia un pes específic de 2,10. Sota llum ultraviolada presentava fluorescència intensa de color blanc blavós en ona llarga, i fluorescència feble de color blanc blavós en ona curta. També presentava fosforescència verda després de ser exposada a la llum UV d’ona llarga. La fluorescència de raigs X per energia dispersiva (EDXRF) va confirmar que era un material ric en sílice amb alguns elements traça addicionals, incloent alumini i ferro. Totes aquestes propietats coincideixen amb les propietats de l’òpal.

Amb el microscopi es van observar grans plans paral·lels amb joc de colors entrecreuant-se entre ells i formant un “patró hexagonal”. Aquests plans entrecreuats són els responsables de l’efecte estrella. A diferència de l’asterisme en altres gemmes, l’efecte estrella en l’òpal és degut a la difracció de la llum a partir de defectes o imperfeccions en “l’empaquetament” d’esferes de sílice disposades ordenada i compactament.

Imagen7.jpg

Imatge 2: Aquesta fotomicrografia de l'òpal mostra la intersecció dels grans plans paral·lels amb joc de color, responsable de l'asterisme. Fotomicrografia per Charuwan Khowpong; augments 15×.

Referències: Wasura Soonthorntantikul, “Star Opal”, Gems & Gemology, Summer 2014, Vol. 50, nº 2. http://www.gia.edu/gems-gemology/summer-2014-labnotes-star-opal


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page