top of page

CRISTALLS TRANSPARENTS DE MARAGDA SINTÈTICA ENGANXATS AMB CIANOCRILAT A MASSES DE BERIL NATURAL DE C


Investigadors del Museo Nacional de Ciencias Naturales i del CSIC van analitzar unes masses irregulars de beril verd opac colombià on destacaven alguns cristalls hexagonals de maragdes de gran qualitat. Mitjançant diverses tècniques com espectroscòpia Raman, microsonda electrònica i difracció de raigs X, es va arribar a la conclusió de que es tractava de fragments diferents de maragdes naturals i sintètiques enganxades amb reïna, on s’ha detectat cianocrilat loctite per dos sistemes analítics no destructius (energies dispersives i Raman). Amb la lupa s’observen petites partícules vermelles, marrons i blanques a l’interior dels cristalls enganxats, que es podrien atribuir a possibles maragdes sintètiques procedents de Novosibirsk (Rússia).

Imagen2.jpg

Imatges: "Composite" de bretxa de berils de Colòmbia amb cristalls sintètics de maragda enganxats amb cianocrilat loctite. A l’esquerra, imatge al natural; a la dreta foto amb ESEM (environmental scanning electron microscope).

Referències text i fotografies: www.goldandtime.org / Diario online de la Nueva Joyería y Relojería. “Cristales transparentes de esmeralda sintética pegados con cianocrilato a masas de berilo natural de Colombia”, GOLD&TIME, Gener 2014. Autors: Javier Garcia-Guinea i Marta Furió, (Museo Nacional de Ciencias Naturales MNCN y CSIC).


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page