top of page

ANÀLISI DE LOTS DE DIAMANTS MELEE GROCS PER IDENTIFICAR POSSIBLES DIAMANTS SINTÈTICS O TRACTATS


Els tractaments i la síntesi de diamants han patit una important evolució en la última dècada. Durant aquest temps, el comerç cada cop està més preocupat per la barreja de diamants tractats i/o sintètics en lots de diamants naturals de mida melee. Com que sovint no és factible analitzar cadascun dels petits diamants d’un lot, molts d’aquests productes podrien ser comercialitzats sense haver sigut analitzats per un laboratori gemmològic. El laboratori de Nova York de la GIA recentment va analitzar dos grans grups de diamants grocs melee amb el propòsit d’identificar possibles tractaments i materials sintètics.

Es va analitzar un lot de 359 diamants facetats amb perfil rodó d’entre 0,02 i 0,03 ct. Aquests presentaven una puresa bona, un color groc intens i un aspecte uniforme. L’anàlisi espectroscòpic realitzat indicava que el color de cada mostra era degut a concentracions traça de nitrògens aïllats. Les observacions gemmològiques, l’espectroscòpia infraroja d’absorció i l’anàlisi mitjançant DiamondView confirmen que 344 eren diamantes naturals, 14 van ser obtinguts mitjançant el mètode de síntesi HPHT (alta pressió, alta temperatura), y un era un diamant natural tractat HPHT (Figura 1).

Figura 1: Fotografia feta per Sood Oil (Judy) Chia.

Dels 14 diamants sintètics, vuit mostraven quantitats significatives de nitrògens agrupats de tipus IaA amb petites quantitats (traça) de nitrògens aïllats (tipus Ib), mentre que els altres sis mostraven quantitats insignificants de nitrògens agrupats. Tots tenien inclusions de tipus “pintpoint” generalitzades, una característica típica dels diamants sintètics HPHT. En sis d’ells es van poder confirmar les característiques de creixement característic de la síntesi HPHT mitjançant un instrument de fluorescència DiamondView. Els diamants sintètics amb una alta concentració de nitrògens agregats de tipus IaA van ser produïts a temperatures molt més altes, indicant que els vuit diamants sintètics van ser fabricats per més d’un productor.

Per tenir una perspectiva de la gran incidència que representa la presència dels diamants sintètics i tractats trobats en aquest lot, es va analitzar un altre lot de 525 diamants, amb resultats similars. Un d’aquests era un diamant natural tractat HPHT, mentre que 10 presentaven les característiques espectrals, microscòpiques i de fluorescència típiques de diamants sintètics HPHT. Els altres 514 eren diamants naturals no tractats. Es van analitzar els diamants sintètics HPHT amb el DiamondView, però la majoria presentaven patrons de fluorescència similars als dels diamants naturals (Figura 2). Aquesta observació subratlla la importància de la utilització de l’espectroscòpia d’absorció infraroja a l’hora de determinar l’origen d’un diamant.

Figura 2: Aquestes imatges de fluorescència amb el DiamondView mostren patrons de creixement típics dels diamants sintètics HPHT (A), patrons de creixement típics de diamants naturals tractats per HPHT (B), i patrons de creixement que no corresponen als patrons dels diamants sintètics HPHT (C i D). Imatges per Martha Altobelli i Caitlin Dieck.

Aquest estudi indica que els lots de diamants melee en el mercat s’estan sent “contaminats” per diamants sintètics i tractats. És essencial realitzar anàlisis de detecció en laboratoris gemmològics per garantir una correcta identificació. Es pot realitzar una avaluació eficient i fiable mitjançant espectroscòpia infraroja d’absorció, imatges de fluorescència amb DiamondView i microscòpia òptica. De l’anàlisi de les 883 mostres de diamants melee, s’arriba a la conclusió que 857 eren diamants naturals (97,1%), 24 eren diamants sintètics HPHT (2,7%), y dos eren diamants naturals tractats HPHT (0,2%).

Referències: Wuyi Wang, Martha Altobelli, Caitlin Dieck, i Rachel Sheppard, “Screening of Small Yellow Diamond Melee for Treatment and Synthetics”, Gems & Gemology, Winter 2014, Vol. 50, nº 4. http://www.gia.edu/gems-gemology/winter-2014-labnotes-small-yellow-diamond-melee


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page