top of page

NOTICIES GEMMOLÒGIQUES


L'any passat vàrem inaugurar l'apartat "noticices del sector" on trobareu esporàdicament notícies actuals amb temes referents al món de la gemmologia i sectors afins a ella.

Totes les notícies publicades estan contrastades per professorat de l'Escola de Gemmologia de la UB.

Colecció Nº 65 056.jpg
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page