top of page

OCTUBRE - ÒPAL NEGRE


L’Òpal negre és una varietat d’òpal noble, un material gemmològic que es caracteritza per la presència de joc de colors sobre un fons, que en aquest cas és en tons blaus – blaus foscos - grisos.

L’òpal és un mineraloide que pertany al grup de la sílice. La seva fórmula principal és òxid de sílice hidratada i estructuralment està format per esferes de sílice amorfa, cristobalita i tridimita.

ESTRUCTURA INTERNA

En l’òpal noble, a diferència de l’òpal comú, aquestes esferes estructurals es troben ordenades. A més, aquestes esferes presenten uns diàmetres similars a les dimensions de les diferents longituds d’ones de l’espectre de llum visible. Per tant, al arribar la llum a la gemma interacciona amb aquestes esferes i es produeix el joc de colors característic del material, i l’aparició d’un color o un altre depèn de la mida de les esferes.

© Escola de Gemmologia

PROPIETATS FÍSIQUES

@ Escola de Gemmologia

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

L’Òpal presenta un origen secundari, és a dir, que es genera per processos de dissolució i precipitació de sílice, i la seva formació en temps és de l’ordre de milions d’anys. Per tant, acostumem a trobar jaciments d’òpals a roques volcàniques associades a magmes àcids i roques sedimentàries silíciques.

Els principals països productors d’aquesta varietat d’òpal són Etiòpia, Austràlia i als EUA es troben a l’estat de Nevada.

@OpalsBarcelona

Òpals negres @OpalsBarcelona

https://opal.barcelona

TRACTAMENTS DE L'ÒPAL

Al ser una gemma molt valorada, es poden trobar òpals negres originats per tractament. El més freqüent és enfosquir òpals mitjançant la immersió en una solució de sucre i posteriorment atacar amb àcid sulfúric. Al ser un material porós absorbeixen fàcilment aquesta solució ensucrada i que l’àcid sulfúric carbonitza, enfosquint el material natural.

Comparació entre un òpal negre natural (esquerra) [ Òpals negres @OpalsBarcelona, https://opal.barcelona] i un òpal negre tractat amb àcids (dreta) [www.uniqueopals.ch]

SÍNTESIS

L’òpal també és sintetitza. Les primeres experiències daten de l’any 1972 i el mètode consisteix en realitzar un complex procés de sinteritzat.

La principal diferència amb els naturals és que als òpals sintètics el joc de colors està format per una espècie de textura en forma d’enreixat, de manera que al microscopi es pot observar el que es coneix com a “reixa de galliner” o “pell de llangardaix”.

@Escola de gemmologia

Imatge a 40x de l'estructura en "reixa de galliner" d'un òpal sintètic.

AGRAÏMENTS A @OpalsBarcelona PER LA CESSIÓ D'IMATGES

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

 

REFERÈNCIES

www.gemdat.org

https://opal.barcelona

www.uniqueopals.ch

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page