Copyright ©2019 Todos los derechos reservados agemub@gmail.com

DESEMBRE - LABRADORITA

December 4, 2019

 

 

 

 

     La labradorita és una gemma que es caracteritza per els reflexes blavosos que presenta sobre un fons, generalment, fosc.

 

   És un tectosilicat que pertany al Grup dels feldspats i concretament al subgrup de les plagiòclasis. La seva fórmula química és (Na,Ca)(Al,Si)Al2Si2O8 i presenta una barreja d’un 30-50% d’albita i on la resta és anortita. Cristal·litza en el sistema triclínic. 

                                                                                Imatge: Arracades amb caboixons de Labradorita.

 

 

PROPIETATS FÍSIQUES

 

 

 

 

INCLUSIONS

 

    La labradorita es caracteritza per presentar al seu interior inclusions laminars de color negre que poden ser d’ilmenita i/o hematites. Però el que fa característic a aquest material son la quantitat de plans de macla polisintètica i plans d’exfoliació que produeixen els reflexes degut a la interferència de la llum, fenomen que anomenem labradorescència.

Imatge esquerraInclusions d'ilmenita a 45x a l'interior d'una labradorita (www.geo.libretest.org) / Imatge dreta: Inclusions d'ilmenita de color negre i plans de macla (R.Weller www.cochisecollege.edu).

 

 

 

     La labradorescència acostuma a presentar colors verdosos, blavosos i violetes, però en ocasions es poden observar tots els colors de l'espectre visible. A aquestes varietats se les anomena Espectrolites.

Imatge esquerraLabradorita amb reflexes blavosos característics/ Imatge dreta: labradorita var. Espectrolita amb reflexes en tots els colors de l'espectre visible.

 

 

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

 

   Les labradorites es troben associades a roques ígnies plutòniques bàsiques tipus gabre i anortosita, a roques ígnies volcàniques tipus basalts i a roques metamòrfiques tipus gneis.

 

     Els principals països productors de material qualitat gemma son: la zona dels Urals a Rússia, la Península del Labrador, on es va determinar per primera vegada i deu el seu nom, i Quebec al Canadà i la zona de Ylämaa a Finlàndia, entre d’altres.

 

 Labradorites polides (www.wikipedia.com)

 

 

 

 

 

 

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

REFERÈNCIES

 

www.gemdat.org

www.wikipèdia.com


 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

DESEMBRE - LABRADORITA

December 4, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts

December 4, 2019

October 2, 2019

April 11, 2019

March 7, 2019

February 1, 2019

January 11, 2019

December 17, 2018

November 5, 2018

Please reload

Search By Tags
Follow Us