top of page

NOVEMBRE - ELBAÏTA (VERDELITA)


L’Elbaïta (verdelita) és la varietat verda i transparent del grup de les turmalines. El seu nom d’Elbaïta prové de l’Illa d’Elba a Itàlia on és molt abundant aquest material, i la varietat verdelita deu el seu nom en relació al color verd que presenta.

Dintre del grup de les Turmalines la sèrie de l’Elbaïta pot presentar una formulació complexa: (Na,Ca)(Mg,Fe,Mn,Li,Al)3(Al,Mg,Cr,Fe)6(BO3)[Si8O18](OH,F)4 amb la combinació de diferents elements cromòfors, que fa d’aquest material una de les gemmes amb més variació de color i més atractives. L’Elbaïta, com la resta de turmalines, cristal·litza en el sistema trigonal i les formes més característiques son la combinacions de prismes trigonals, piràmides i pinacoides que donen un aspecte de triangle bombat quan es miren en direcció a l’eix ternari.

Imatge esquerra: Elbaïta (verdelita) en brut formada per prisma trigonal i piràmide / Imatge dreta: Elbaïta (verdelita)en brut formada per prisma ditrigonal i pinacoide (Autor: Rob Lansky www.iRocks.com)

PROPIETATS FÍSIQUES

INCLUSIONS

Les Elbaïtes acostumen a presentar les inclusions típiques d’un material natura com fissures parcialment cicatritzades, inclusions bifàsiques, cristalls sòlids i d’altres inclusions aciculars, però el que caracteritza aquest material és la presència de les anomenades triquítes: unes cavitats anguloses, amb aspecte de neurona, interconnectades entre si i que acostumen a estar reomplertes de líquid.

Inclusions en Elbaïtes (verdelites) naturals on es pot observar les triquítes amb líquid al seu interior (Autor: Susana Duque, Escola Gemmologia UB)

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Les Elbaïtes es troben associades a roques ígnies, principalment a roques intrusives que provenen de magmes àcids i es formen durant els últims estadis de solidificació del magma amb la circulació de fluids i vapors rics en liti, sodi i fluor. També es poden generar en roques metamòrfiques d’alt grau quan també es produeix circulació d’aquests fluids i vapors. Les principals roques on es poden trobar elbaïtes de millor qualitat son en pegmatites, granits, esquists, gneis i marbres.

Els principals països productors son Brasil, al districte de Minas Gerais, Rússia, a la zona dels Urals i Sri Lanka, a zona de Ratnapura, entre d’altres.

Elbaïtes (verdelites) facetades en diferents estils de talla (www.wikipedia.com)

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

 

REFERÈNCIES

www.gemdat.org

www.gia.edu

www.iRocks.com

www.mdmmayagems.com

www.wikipèdia.com

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page