top of page

MARÇ - ALMANDINA

L’Almandina és una gemma de colors de vermells intensos a vermells violacis que pertany al grup dels granats.

Imatge: Gravat en caboixó d'Almandina del s.I a.C. Metropolitan Museum of Art

El seu nom prové de “Alamanda” una antiga ciutat turca on es feia el seu comerç i al igual que la resta de granats, pertany grup mineralògic dels nesosilicat, la seva formula cristal·lina és Fe3Al2(SiO4)3 i cristal·litza en el sistema cúbic. Les formes cristal·lines més típiques en que cristal·litza aquesta gema és en rombododecaedres i trapezoedres.


Imatges: Cristalls en brut d'Almandina (www.iRocks.com / Rob Lavinsky)PROPIETATS FÍSIQUES

INCLUSIONS

Pot presentar inclusions típiques de material natural com fissures parcialment cicatritzades o algun cristall sòlid d’apatita, zircó, quars, piroxens, amfíbols, etc.. i també pot presentar agulles de rútil que poden arribar a donar asterisme.


www.washintongminerals.com

Imatges: Diferents inclusions sòlides en almandina www.gem-a.com (Imatge superior esquerra) / agulles de rútil en almandina www.gtljaupur.info (imatge superior dreta) / asterisme en granat almandina www.washintongminerals.com (imatge inferior)

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

L’Almandina és un granat associat a roques metamòrfiques d’alt grau tipus esquist i gneis, i roques ígnies plutòniques àcides tipus pegmatites. Els principals països productors d’aquest material a nivell gemmològic són Índia, Sri Lanka, Tanzània, entre molts altres.


Imatges: Almandina en talla mixta oval, www.wikipèdia.com autor Didier Descouens (Imatge esquerra) / Almandina en talla trillion 4,83 ct www.wikipèdia.com (imatge dreta)

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

 

REFERÈNCIES

www.gemdat.org

www.gia.edu

www.wikipèdia.com

www.iRocks.com

www.gem-a.com

www.whasintongminerals.com

www.gtljaipur.info

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page