top of page

ABRIL - TOPAZI BLAU


www.mdmayagems.com

El topazi es una gemma que es pot presentar en varietats de diferents coloracions, en aquesta ocasió ens centrarem amb el topazi blau.El nom topazi ve de dues besants, per una banda es creu que prové del sànscrit “tapas” que significa groc o foc, en relació a coloració de les varietats més abundants que es trobaven i per un altre banda, en relació a una illa situada al Mar Roig anomenada en grec “Topazos” d’on s’extreien gemmes de color groc, però on posteriorment s’ha demostrat que cap d’elles son topazis.


El topazi pertany al grup del Nesosilicats i es caracteritza per la presència de grups Hidròxid(OH) i Fluor(F): Al2[SiO4](OH,F)2, que junt amb substitucions de cromòfors i/o centres de color donen lloc a les diferents varietats. En el cas del topazi blau podem dir que és una varietat rica en Fluor amb presència de centres de color.

El topazi cristal·litza en hàbit prismàtic, en sistema ròmbic i la forma més típica és la combinació de diferents prismes amb pinacoides i/o bipiràmides.


Imatges: Cristalls en brut de topazi blau. Imatge esquerra topazi de Minas Gerais, Brasil / Imatge dreta: topazi little three mines, Colorado, EUA (www.iRocks.com)PROPIETATS FÍSIQUES

INCLUSIONS

El topazi pot presentar qualsevol inclusió típica de material natural com diferents fissures parcialment cicatritzades; inclusions bifàsiques; alguns cristalls sòlids, en el cas del topazi blau el més típic és cristalls aciculars de rútil o turmalines; però a més, els topazis presenten una inclusió característica que ens permet identificar-lo al microscopi: la presència de cavitats amb líquids i immiscibles.


Imatges: Superior esquerra: cavitat bifàsica Líquid i gas (©Egor Gravilenko www.gems-inclusions.com) / Superior dreta: cavitat trifàsica Líquid amb sòlid i gas (www.gia.edu) / Inferior esquerra: cavitats bifàsiques amb líquids immiscibles (© Susana Duque) / inferior dreta: cavitat trifàsica amb líquids immiscibles (©www.anthonydegoutiere.com)

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Els Topazis es troben associats principalment a un context pneumatolític, és a dir, que es dona el creixement dels cristalls durant els últims estadis de solidificació d’un magma, en aquest cas un magma àcid, degut a la circulació de vapors rics en Fluor, Diòxid de carboni i aigua. Això fa que trobem els topazis en cavitats i escletxes d’una roca encaixant.


També de manera menys abundant es poden trobar en un context metamòrfic.A nivell gemmològic els cristalls de topazi acostumen a tenir un origen pegmatític, tot i que també es poden trobar en granits, riolites, esquist i gneis. I els cristalls de topazi blau de millor qualitat provenen de Minas Gerais (Brasil) i monts Urals (Rússia) entre d’altres.


Imatges: Topazi blau Virgem da Lapa, Minas Gerais, Brasil ©MNHN_Minéralogie Marie-Lan Taÿ Pamart (esquerra)/ Cristalls de topazi blau Alabashka pegmatite, Urals, Russia www.iRocks.com-Rob Lavinsky (centre) / Cristalls de topazi blau Erongo mountain, Namibia (dreta)

SINTESIS I TRACTAMENTS

El més habitual, és que al mercat gemmològic els topazis blaus que ens trobem estiguin tractats generalment per tractament tèrmic o irradiació per intensificar el color blau. Aquests no son fàcils de detectar, però el tractament és tant habitual que aquests topazis tenen nom comercial com el Topazi Swiss blue o el famós topazi London Blue.


Imatges: Topazi blau natural (esquerra) / Topazi natural tractat "Swiss blue" (centre) / Topazi natural tractat "London blue" (dreta)

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

 

REFERÈNCIES

www.mdmayagems.com

www.gemdat.org

www.gia.edu

www.wikipèdia.com

www.iRocks.com

www.anthonydegoutiere.com

www.gems-inclusions.com

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page