top of page

MAIG - HEMIMORFITA


hemimorfita Talla Oval

L’Hemimorfita és una gemma poc habitual que presenta, generalment, tons blavosos i un aspecte translúcid. Va se anomenada així l’any 1853 per A. Kenngott en al·lusió a la simetria d’hemiedria hemimòrfica que presenten els seus cristalls.

Tot i així, la forma més habitual en que trobem aquest mineral és en formes policristal·lines massives o botrioïdals.

Pertany al grup mineralògic dels sorosilicats, la seva formula cristal·lina és Zn4Si2O7(OH)2 · H2O i cristal·litza en el sistema ròmbic.

PROPIETATS FÍSIQUES

INCLUSIONS

Al ser un material translúcid no s'acostuma a trobar inclusions rellevants al seu interior.

Imatges Hemimorfita tallades: Esquerra Caboixó (www.jtv.com) / Dreta Coixí modificada (www.patrickvoillot.com)

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

L’Hemimorfita es genera com a mineral secundari a les zones d’oxidació de dipòsits minerals de zinc i , tot i que es pot trobar arreu del Món, el principals països productors de material qualitat gemma són al districte de Yunnan a la Xina i al districte de Durango i Santa Eulalia a Mèxic.

Esquerra: Hemimorfita Yunan, Xina (www.irocks.com)/ Dreta: Hemimorfita Durango, Mèxic (www.irocks.com)

hemimorfita MCNB_MGB 17205

Hemimorfita Col·lecció MCNB MGB_17205

Artzentales, Euskadi

JOIES

Podrem trobar exemplars en caboixó, facetats i inclús muntats directament en la seva forma en brut.

Muntatge de joies amb hemimorfites. (www.gabilo.com) / (www.atelierclaudiacamacho.com) / (www.kimsjewels.com)

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

 

REFERÈNCIES

www.gemdat.org

www.gia.edu

www.museuciencies.cat

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page