top of page

FEBRER - AMAZONITA

www.gia.edu

L’Amazonita és una gemma que es caracteritza per presentar sempre tonalitats blavoses amb vetes blanques i opaca.
Imatge: Pulsera Amazonita (www.gia.edu)n/Kevin SchumacherEl seu nom es degut a que es va descobrir per primera vegada a prop del riu Amazones.Pertany al grup mineralògic dels tectosilicats, concretament pertany al subgrup dels feldspats, és una varietat de Microclina i cristal·litza en el sistema triclínic. La seva fórmula química principal és KAlSi3O8.

Imatges: Cristalls en brut d'amazonitaPROPIETATS FÍSIQUES

INCLUSIONS

Al ser un material de translúcid a opac no es detecten inclusions com a tal, només podrem observar vetes de color blanc, sempre presents, que estan formades per microcristalls d’albita, un altre feldspat del grup de les plagiòclasis.


Imatges: Amazonita amb vetes blanques d'albita (esquerra: www.wikipedia.com / dreta: history of Geo)

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Els feldspats , en general, són minerals molt abundants, tot i que l’Amazonita es troba associada principalment a roques ígnies àcides tipus granit, a roques ígnies volcàniques i a pegmatites.


A nivell gemmològic les varietats més preuades s’acostumen a trobar Brasil, Índia, diferents zones d’Estats Units entre d’altres.


Imatges: Amazonita amb ortosa d'una pegmatita (imatge superior esquerra)/ Cristalls d'Amazonita en pegmatita de Colorado, EUA www.iRocks.com-Rob Lavinsky (imatge superior dreta)/ Disc d'origen Maya de jadeïta amb incrustacions d'amazonita trobat a Méxic (imatge inferior)

SINTESIS I TRACTAMENTS

L’Amazonita és un material que ni es sintetitza ni s’acostuma a tractar, tot i que en alguna ocasió s’ha trobat algun exemplar impregnat amb reïna. Per tant, en termes generals, les varietats que identifiquem com Amazonita seran naturals i sense tractaments.

Imatges: Amazonita en caboixó oval

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

 

REFERÈNCIES

www.gemdat.org

www.gia.edu

www.wikipèdia.com

www.iRocks.com

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page