top of page

DIAMANT SINTÈTIC IIb (AMB IMPURESES DE BOR)


Recentment, al MSU Gemmological Center Laboratory va arribar un diamant de 0,5 ct per ser analitzat. La pedra tenia un to lleugerament blau, per la qual cosa es va classificar el seu color com a “Faint Blue” d’acord amb el sistema de classificació de la GIA. Els diamants naturals de color blau són molt poc abundants, de manera que es va procedir a analitzar-lo per identificar el seu origen.

Amb 10 X es van observar inclusions molt petites i disperses i es va classificar la seva puresa com VVS2 (sistema de classificació de la GIA). Mitjançant a les observacions microscòpiques de les característiques internes i externes del diamant no es va poder determinar el seu origen. Per tant, va ser necessari analitzar la pedra amb mètodes espectroscòpics. Van utilitzar diversos mètodes, però el mètode que va permetre determinar l’origen del diamant va ser l’espectroscòpia d’infraroig.

A l’espectre d’infraroig del diamant analitzat no s’observen els pics d’absorció situats entre 1000 i 1500 cm-1, indicatius de la presència de nitrogen. S’observen bandes a 2460, 2810 i 2936 cm-1. Aquestes bandes estan relacionades amb la presència de bor, que és el causant del color blau en el diamant. Totes aquestes dades indiquen que el diamant examinat és de tipus IIb (amb bor i amb poca concentració de nitrogen). La banda situada a 1332 cm-1 correspon a un complicat defecte estructural (X-center), típic dels espectres d’infraroig dels diamants sintètics obtinguts pel mètode HPHT. Per tant, el diamant en qüestió és un diamant sintètic HPHT de tipus IIb.

Figura: Espectre d’infraroig del diamant examinat. © GC MSU

Referències: R.S.Serov, A.A.Mashkina (Gemmological Center, Moscow State University) http://www.gem-center.ru/en/labnews-synth-IIb-diam.htm

Observacions: La majoria de diamants sintètics HPHT pertanyen al tipus Ib ja que, per haver sigut produïts al laboratori sense atmosfera controlada (rica en nitrogen), els àtoms de nitrogen no tenen temps d’agrupar-se i estan dispersos. Però, recentment s’han descobert diamants sintètics HPHT de tipus IIb (amb atmosfera controlada sense nitrogen i afegint bor al procés).


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page