top of page

ESCAPOLITA IRRADIADA TENEBRESCENT


Fa poc temps es van examinar al laboratori de Carlsbad setze fragments en brut d’escapolita transparent quasi incolora. Totes les mostres eren suposadament de la mina Pitawak a la regió Sar-e-Sang de la província Badakhshan d’Afganistan. El material contenia inclusions sòlides cristal•lines transparents, inclusions fluides i algunes inclusions epigenètiques marrons a les fissures.

La meitat dels cristalls havien patit tractament per irradiació. La identificació dels dos grups d’escapolita (natural i irradiada) va ser confirmada mitjançant espectroscòpia Raman. Sota llum ultraviolada d’ona llarga (LWUV), tant l’escapolita natural com l’escapolita tractada mitjançant irradiació mostraven una fluorescència intensa de color groc, que era lleugerament menys intensa en l’escapolita irradiada. Sota llum ultraviolada d’ona curta, tant l’escapolita natural com la irradiada presentaven una fluorescència groga feble a moderada. De totes maneres, la diferència més notable entre l’escapolita natural i l’escapolita irradiada radica en la intensitat de l’efecte tenebrescent que presentaven els dos grups d’escapolita, el qual té lloc després d’exposar les pedres a llum ultraviolada LWUV i SWUV.

La tenebrescència és el fenomen que té lloc quan un mineral canvia de color després de ser exposat a llum UV. El canvi de color és temporal, i pot ser reversible quan el material és exposat a llum incandescent. La tenebrescència en l’escapolita natural està documentada (Fall 2005 GNI, pp. 269–271). En el cas d’aquestes 16 escapolites quasi incolores, es va observar tenebrescència de color blau. Les escapolites tractades mitjançant irradiació presentaven un efecte tenebrescent molt més intens després de ser exposades sota llum UV. El material mostrava tenebrescència després de ser sotmès a llum LWUV, però la intensitat d’aquest efecte generalment era major després de ser exposat a llum SWUV.

Referències: Tara Allen, Nathan Renfro, and David Nelson, “Tenebrescent Irradiated Scapolite”, Gems & Gemology, Spring 2014, Vol. 50, nº 1. http://www.gia.edu/gems-gemology/spring-2014-gemnews-tenebrescent-scapolite

Foto: El grup de escapolites situades a l'esquerra de les fotos estaven irradiades, mentre que el grup d'escapolites de la dreta no ho estaven. La foto de l'esquerra mostra les escapolites abans de ser exposades sota radiació UV . A la foto central, les escapolites han estat exposades sota radiació LWUV durant 10 minuts. La foto de la dreta mostra les escapolites 30 segons després de haver estat exposades sota radiació SWUV. Fotos per Nathan Renfro.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page