top of page

UNA NOVA IMITACIÓ D’AMBRE FORMADA PER DIVERSES PECES


Degut a que l’ambre s’està convertint en una de les gemmes més populars en el mercat joier xinès, la qualitat de les imitacions també va en augment. La majoria d’imitacions són materials formats per dues o més substàncies, com ambre, copal, reïna artificial, i plàstic. Alguns d’aquests materials incorporen petits fragments d’ambre, i de vegades també presenten inclusions d’insectes o amfibis (Winter 2005 GNI, pp. 361 – 362).

El laboratori de Beijing (Xina), National Gemstone Training Center (NGTC), recentment va identificar una nova imitació d’ambre formada per diverses peces. Aquest material semblava ser una barreja d’ambre i reïna artificial de polímer. El nucli de la peça, que era d’ambre natural, estava cobert per una capa de reïna de polímer, i aquesta estava coberta per una tercera capa d’ambre natural. L’aspecte més interessant d’aquesta peça són les dues inclusions d’insectes que presenta, una trobada a l’ambre natural, i l’altra a la reïna de polímer.

Foto 1: Aquesta peça d’ambre natural i reïna artificial té un pes de 9,12 g. Foto per Haibo Li.

Amb llum reflectida és relativament fàcil observar el límit entre la capa d’ambre natural i la capa de reïna sintètica.

Si s’observa amb llum transmesa al microscopi, part de la mostra presenta línies corbes de color marró vermellós; aquestes són línies de flux típiques de l’ambre natural. Les dues parts de les que està formada la mostra són clarament visibles. La part superior consisteix en ambre natural i presenta una inclusió natural d’un insecte. Aquest insecte és translúcid i està parcialment trencat. En canvi, la inclusió d’insecte situada a la part inferior està en molt millors condicions, és més gran, és opaca i té el contorn molt més nítid. Les bombolles d’aire situades al voltant d’aquest últim insecte són més esfèriques i concentrades, la qual cosa no és típica en l’ambre natural.

Foto 2: L’insecte més petit, envoltat pel cercle verd, apareix a la part d’ambre natural de la peça, mentre que el més gran va ser introduït artificialment en la reïna artificial. Foto per Haibo Li.

Sota llum UV d’ona llarga i ona curta, la peça mostra una fluorescència desigual: la part d’ambre natural mostra fluorescència de color blau – blanc, mentre que la reïna artificial mostra una fluorescència de color verd groguenc.

Referències: Jie Liang, Haibo Li, Taijin Lu, Meidong Shen, i Jun Zhang, “Composite Amber with an Unusual Structure”, Gems & Gemology, Winter 2013, Vol. 49, nº 4. http://www.gia.edu/gems-gemology/WN13-GNI-composite-amber


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page