top of page

ESTAFA EN LA VENDA DE DIAMANT NEGRE FALS AMB “CERTIFICAT D’AUTENTICITAT”


Imatge: https://pristineauction.com/a163232-1380-Carat-Genuine-Natural-Black-Moissanite-Diamond-Joya-COA

Segons indica el Instituto Gemológico Español (IGE), la venda de moissanites negres com si fossin diamants està incrementant molt a Internet. El principal problema és que molts d’aquests materials van acompanyats de “certificats d’autenticitat”. El IGE ha analitzat algunes d’aquestes peces amb “certificat d’autenticitat” i han comprovat que eren moissanita i no diamant.

A més expliquen que només cal marcar en el buscador d’internet “venc diamant negre” per veure altres exemples de suposats diamants negres amb “certificats” similars. Això és un clar exemple que ens mostra que si comprem una gemma no és suficient que la suposada gemma vagi acompanyada de qualsevol “certificat” sinó que ha que ser un certificat d’un laboratori fiable.

Referències: “Alerta sobre la estafa en la venta de diamante negro falso con “certificado de autenticidad”, Instituto Gemológico Español (IGE, C/ Alenza, nº 1, Madrid, M 28003), 2014.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page