top of page

SMARTPHONE & GEMMOLOGY


Nosaltres, com a gemmòlegs sovint tenim la necessitat d’obtenir equips portàtils que ens puguin ajudar en la identificació d’una gemma, especialment durant els nostres viatges a les mines, als mercats de gemmes, a les fires, etc. Tot i que hi ha kits portàtils en el mercat que contenen polariscopi, dicroscopi, un recurs simple i innovador pot ser l’ús dels nostres telèfons mòbils permetent-nos obtenir la informació que ens proporciona un polariscopi o un dicroscopi. La introducció dels telèfons intel·ligents ens ha permès portar a cap diverses tasques amb un sol aparell.

Bàsicament ens centrarem en dues parts d’un smartphone: la càmera digital y la pantalla de visualització. La majoria de las pantalles LCD (Liquid Crystal Display) són fonts de llum polaritzada plana; per tant, la pantalla pot utilitzar-se per verificar el caràcter òptic així com el pleocroisme d’una gemma. No obstant, és important verificar la polarització de la pantalla utilitzant un filtre polaritzador o inclús ulleres de sol polaritzades. Aquest filtre polaritzador o les ulleres de sol polaritzades s’utilitzen per fer de la pantalla del telèfon intel·ligent, un polariscopi. S’ha de tenir en compte que per aplicacions gemmològiques el color de la pantalla ha de ser blanc.

En aquest article es descriuen els diferents usos d’un smartphone en aplicacions gemmològiques i cóm un smartphone amb alguns accessoris bàsics pot ajudar a identificar una gemma o fer fotografies i microfotografies de bona qualitat.

Figura 1: Diversos accessoris bàsics utilitzats conjuntament amb el smartphone inclouen un filtre polaritzador, una lupa, un conoscopi, unes pinces per subjectar la pedra, blu-tack, un suport per col·locar el filtre polaritzador (per mantenir les mans lliures per fer les fotografies), una placa negra (per crear el camp fosc) i una làmpada.

Caràcter òptic:

Es pot conèixer el caràcter òptic d’una gemma o mineral amb l’ús d’un filtre polaritzador addicional col·locat perpendicularment al pla de polarització de la llum emesa per la pantalla. Això es pot veure girant el filtre polaritzador en la pantalla, i fixant el polaritzador en la posició on apareix la pantalla més fosca - aquesta posició és la posició amb els polaritzadors creuats d’un polariscopi. L’autor fixa el polaritzador en una caixa de plàstic tal com s’il·lustra en la figura 1 per mantenir les mans lliures. Aquest sistema es pot utilitzar com un polariscopi: col·loqui la pedra amb la taula sobre la pantalla de telèfon, giri tal com ho faria en el polariscopi i observi la reacció.

Figura 2a: Reacció isòtropa en un vidre. La mostra segueix fosca al rotar-la 45°.

Figura 2b: Reacció anisòtropa en una aiguamarina. La mostra passa de veure’s clara a fosca al rotar-la 45°.

Figura 2c: Anisotropia anòmala en una espinel·la sintètica de Verneuil.

Figures òptiques:

El mateix sistema es pot utilitzar també en les gemmes anisòtropes usant un conoscopi per conèixer les figures òptiques.

Figura 3: Figures òptiques (a l’esquerra uniaxial, al centre uniaxial “ull de bou”, i a la dreta biaxial) obtingudes amb un smartphone-polariscopi.

Pleocroisme:

Per determinar el pleocroisme, no és necessari cap sistema apart de la pantalla blanca. Simplement col·loqui la pedra amb la taula sobre la pantalla i observi el canvi de color al girar-la; el canvi de color s’observarà al girar la pedra 90 graus.

Figura 4: Pleocroisme en turmalina rubel·lita (a) i en iolita (c).

Fotomicrografies:

L’autor va aconseguir fer fotomicrografies a través d’un microscopi, així com amb una lupa de 10 x. Un criteri bàsic per qualsevol tècnica de microscòpia és orientar i enfocar la inclusió, començant amb l’augment més baix i a continuació augmentant en funció de les nostres necessitats. La càmera del smartphone es col·loca en el centre d’un dels oculars a una distància (~ 1 cm) on la imatge sigui visible en la pantalla. Tingui en compte subjectar la càmera fermament. Quan la imatge sigui visible en la pantalla, es pot utilitzar l’opció zoom del telèfon per obtenir un camp de visió més petit. L’autor va aconseguir fer algunes fotomicrografies de bona qualitat inclús a grans augments.

Figura 5: Empremtes digitals, cristall de zircó i cristall negatiu en un safir natural. 32x augments, i zoom de la càmera de 3x.

Figura 6: Agulles de rútil entrecreuades a 70/110 graus en un granat almandina. 48x augments i zoom de la càmera de 2,5x.

Fotomicrografies amb la lupa de 10x:

Tot i tenir com a inconvenient una ampliació limitada, utilitzant la lupa estàndard de 10x es poden obtenir fotomicrografies de bona qualitat. El microscopi ofereix la possibilitat d’utilitzar diversos tipus d’il·luminacions, que no poden ser reproduïdes amb una lupa. No obstant, al mercat es poden trobar lupes de camp fosc, però l’autor d’aquest article utilitza la lupa estàndard i col·loca un objecte negre darrera de la pedra, per obtenir la il·luminació de campo fosc. Aquest sistema proporciona imatges de qualitat raonable, però de nou el factor més important es la distància correcta entre l’objecte i la lupa per obtenir el punt focal exacte. Això es pot fer també jugant amb el zoom de la càmera.

Figura 7: L’autor utilitza un bolígraf amb tapa negra, així com la placa negra il·lustrada en la figura 1 darrera de la pedra per crear il·luminació de camp fosc mentre fa microfotografies amb una lupa.

Figura 8: Cristalls d’apatita i empremtes digitals líquides associades en un safir de Sri Lanka.

Figura 9: Utilitzant el “smartphone-polariscopi” l’autor també va poder observar la macla del brasil en una ametista natural.

Referències: Autor Gagan Choudhary. http://www.gem-passion.com/smartphonengemmology


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page