top of page

SUBHASTES CHRISTIE'S I SOTHEBY'S A GINEBRA EL PROPER NOVEMBRE DE 2015


Important i interessant diamant blau (color natural) de 12,03 ct que es subhastarà a Ginebra el 11 de novembre. L'exposició de totes les joies de la subhasta es pot visitar a partir del dissabte 7 de novembre.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page