top of page

NOVEMBRE - ANDALUSITA


L’Andalusita és una gemma que es caracteritza per presentar tonalitats verds – marronoses i que

es valora principalment per presentar un notable canvi de color al incidir la llum degut al fortíssim pleocroisme.

El seu nom prové de “Andalusia”, i que el seu descobridor Jean-Claude Delamétherie, va designar erròniament l’any 1798 pensat que era la regió on l’havia trobat. En realitat, la localitat tipus de l’andalusita està a El Cardoso de la Sierra, Guadalajara, Castella-La Manxa.

Andalusita Talla Oval de 2.45 ct

L’Andalusita pertany al grup mineralògic dels Silicats, concretament és un nesosilicat amb composició química Al2SiO5 i que cristal·litza en el sistema ròmbic. Un polimorf de l’andalusita que també s’utilitza com ha gemma, però amb característiques clarament diferents, és la cianita.

PROPIETATS FÍSIQUES

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

L’Andalusita es forma generalment en un context de metamorfisme de contacte associat a sediments argilosos i en un context de metamorfisme regional associat a esquists. Rarament també s’han trobat cristalls en granits i pegmatites.

Andalusita Talla brillant modificada de 1.22 ct

Els principals països productors de material qualitat gemma és Brasil, Myanmar, Madagascar i Colorado, Califòrnia i New Mèxic als EUA. Actualment a Espanya es valoren exemplars que es troben principalment a Astúries, una varietat d’andalusita anomenada quiastolita que es caracteritza per ser una varietat opaca que presenta una creu característica.

Esquerra: Andalusita Talla Maragda de 0.65 ct / Dreta: Andalusita var. quiastolita

SÍNTESIS I TRACTAMENTS

L’Andalusita no acostuma ni a sintetitzar-se ni a tractar-se per fins comercials, tot i que en alguns exemplars de Brasil s’ha trobat tractaments tèrmics i/o d’irradiació per tal d’intensificar el color original del material.

Esquerra: Andalusita natural i sense tractaments Talla Quadrada de 0.42 ct / Dreta: detall de les inclusions del mateix exemplar (fissura parcialment cicatritzada en forma de vel i òxids interns)

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB & Associació Gemmòlegs de la UB

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page