top of page

DESEMBRE - QUARS MÍSTICQuars místic (www.ebay.com)

Durant els darrers anys cada vegada és més freqüent trobar la paraula místic que acompanya a determinades gemmes, principalment fent referència a quars i topazis. En aquest post vull explicar a partir del quars, a quin tipus de gemma s’està fent referència i perquè és incorrecte classificar-ho com a material natural.

El quars místic, quars aura o aqua aura és un quars (cristall de roca), generalment natural, que ha estat sotmès a un tractament d’electròlisis i pel qual es produeix una deposició de capa fina de diferents elements metàl·lics. Aquesta deposició te com ha resultat l’aparició d’iridescències superficials.

PROPIETATS FÍSIQUES

Com que estem parlant d’un material natural que es sotmet a un tractament, les propietats físiques que presenta són les d’un quars macrocristal·lí:

TRACTAMENT D’ELECTRÒLISIS

El tractament d’electròlisi consisteix en un recobriment per deposició de capa fina mitjançant tècniques d’alta tecnologia. Aquesta tecnologia no es va desenvolupar a primera instància per la gemmologia, sinó que ha arribat a les gemmes modificant el procés d’altres disciplines, com per exemple en la construcció de capes semi-conductores de circuits en la indústria electrònica o del recobriment de materials per a que siguin antireflectants en la indústria òptica.

En gemmologia s’utilitza aquesta tècnica per realitzar una deposició de capa fina de l’ordre de micres d’elements metàl·lics, el més habitual és que sigui d’or o titani, i van començar a aparèixer al mercat a finals dels anys 90.

Aquesta deposició es pot realitzar tant en el material en brut com en gemma facetada. En el material en brut aquesta deposició recobreix tot el cristall, mentre que en una gemma facetada s’acostuma a realitzar només en les facetes de la culata, de manera que el recobriment queda més protegit un cop la peça està muntada, evitant així els cops típics que reben les facetes de la corona. En tots dos casos, la capa queda adherida al quars a nivell molecular fent que el tractament sigui permanent i amb certa durabilitat.

Un cop tenim la peça recoberta, quan la llum arriba i interacciona amb aquesta deposició metàl·lica produeix interferència de la llum, descomponent-la en les diferents longituds d’ona de l’espectre visible i donant lloc a iridescències en tots els colors de l’arc de Sant Martí que caracteritza el material.

CONCLUSIONS

El denominat quars místic, quars aura o aqua aura és un material natural que ha estat sotmès a un tractament de canvi de color mitjançant la electròlisis o deposició de capa fina.

Quars místic en brut (www.ebay.com)

Quars (cristall de roca) en brut amb tractament d'electròlisis

El quars que s’acostuma a aplicar aquest material és un quars totalment incolor i molt net d’inclusions per tal de que l’efecte sigui millor, però també es realitza aquest tractament per aconseguir varietats blaves i rosades amb iridescències multicolors. En peça facetada aquest tractament es pot aplicar a qualsevol tipus de talla, tenint en compte que com més facetes tingui la culata major serà l’efecte d’iridescències en la gemma.

www.ebay.com

Varis exemplars de quars místic en brut amb diferents tonalitats

I tot i que el quars és un material bastant resistent, un cop estigui tractat per electròlisis s’han de tenir certes precaucions per no fer malbé la peça, per exemple:

  • Mantenir la peça neta per a que no disminueixi l’efecte de les iridescències.

  • No utilitzar abrasius, ja que poden fer que es desprengui la capa de deposició.

  • No utilitzar la neteja mitjançant ultrasons, pel mateix motiu que en el cas anterior.

  • No utilitzar àcids, ja que poden fer malbé tant la capa de deposició com fer disminuir la lluïssor del quars.

Joies formades per diferents quars místics, esquerra: anell quars místic incolor (www.ebay.com) / dreta: collaret amb quars místic blau en brut (www.aliexpress.com)

Així dons els quars mític no és un material natural, és un material natural tractat, i per tant no existeix a la natura amb les mateixes característiques sense que hi hagi interacció humana al laboratori.

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

 

REFERÈNCIES

www.gemdat.org

www.gemselect.com

www.mindat.org

www.ebay.com

www.aliexpress.com

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page