top of page

GENER - PEDRA SOL


http://bjordangemstones.blogspot.com/2013/05/sunstone.html

La Pedra Sol és una gemma que es caracteritza per presentar tonalitats vermelles - ataronjades amb un característic efecte d’aventurescència. Es coneix amb el nom de Pedra Sol, Aventurina o Feldspat aventurina.

Es creu que el seu nom prové, per una banda: pel color i reflexes que fa la gemma al incidir la llum, i per altra banda: perquè es creu que durant l’Edat Mitjana s’utilitzaven per la navegació, mirant el Sol a través d’aquest material per orientar-se 8material amb menys inclusions).

La Pedra Sol pertany al grup mineralògic dels tectosilicats, concretament pertany al grup de les plagiòclasis, i és una varietat d’oligòclasi. La Pedra Sol cristal·litza en el sistema triclínic.

PROPIETATS FÍSIQUES

INCLUSIONS

Tant el color de la Pedra Sol, com la característica aventurescència són conseqüència de les inclusions.

En general la Pedra Sol conté inclusions en forma de placa, principalment d’Hematites el que fa que adquireixi aquestes tonalitats ataronjades – vermelloses. A més, l’hematites presenta una lluïssor metàl·lica de manera que al incidir la llum sobre aquestes plaques es produeixen reflexes i a aquest efecte l’anomenem aventurescència.

Imatge microscopi amb detall de les inclusions d'hematites ( www.Gem-A.com)

Varietat Pedra Sol "Rainbow" amb inclusions d'Ilmenita ( www.Gem-A.com)

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Els feldspats són minerals molt abundants, tot i que la Pedra Sol es troba associada principalment a roques ígnies tipus granit, sienites, diorites, andesites i traquites, i a roques metamòrfiques tipus esquist i amfibolites.

A nivell gemmològic les varietats més preuades s’acostumen a trobar als Territoris del Nord a Austràlia i a Oregon als Estats Units, on la Pedra Sol és pedra nacional i s’han trobat varietats amb aventurescència produïda per coure.

Esquerra: Pedra Sol facetada en Caboixó. Dreta: Pedra Sol en brut

SUBSTITUTS I IMITACIONS

Existeix un material natural molt poc habitual però que s’assembla molt a la Pedra Sol: parlem del Quars aventurina, una varietat de quarsita que generalment presenta mica (fuchsita) i color verdós, però que en ocasions pot presentar inclusions d’hematites donant lloc a uns exemplars molt similars.

www.jaipurgem.com

Quars (aventurina) amb inclusions de hematites

I si parlem d’imitacions, hem de fer menció a la imitació més habitual de la Pedra Sol: el vidre aventurina o “Goldstone”, un vidre artificial, opac i que presenta plaques daurades pseudohexagonals i triangulars metàl·liques, tant excessivament abundants que es fàcilment reconeixible a simple vista.

Imatges vidres aventurina de diferents tonalitats (Imatges:Amazon / Aliexpress)

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB & Associació Gemmòlegs de la UB

 

https://gem-a.com/news-publications/media-centre/news-blogs/journal-digests/journal/journal-digest-rainbow-lattice-sunstone-australia

http://www.crystal-world.com/cutting-chrysoprase-with-steve-hompot/

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page