top of page

FEBRER - AFGHANITA


ruff.info

L’Afghanita és una gemma de color blau intens i és una gemma d’extremada raresa, ja que trobar cristalls de bona qualitat gemmològica no és el més habitual. El seu nom prové del país on es va descobrir, Afganistan. Aquest mineral va ser descobert l’any 1967 en Ladjuar Medam una zona minera afganesa de la província de Badakshan, famosa pels dipòsits de lapislàtzuli.

Pertany grup mineralògic dels tectosilicats, concretament és un feldspatoide del grup de la cancrinita i cristal·litza en el sistema trigonal. Cal fer menció a que el sistema cristal·lí es va redefinir per Balliano et al. (1996) i que en referències anteriors a aquesta data, es considerava del sistema hexagonal de manera errònia .

PROPIETATS FÍSIQUES

Fluorescència de l'Afganita, imatge amb llum natural (esquerra), llum UV ona llarga (dreta)

[modificat de www.wikipedia.org]

INCLUSIONS

Pot presentar inclusions típiques de material natural com fissures parcialment cicatritzades o algun cristall sòlid, el més habitual és que siguin inclusions de lapislàtzuli.

Afghanita facetada (www.gia.edu)

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Aquest material es típic de roques metamòrfiques que siguin riques en Lapislàtzuli i per tant trobarem cristalls d'afghanites en vetes associades a sodalita, latzulita, calcita, pirita, etc...

Els afloraments més importants en l’actualitat continuen sent els de Ladjuar Medam a Afganistan, però també en podem trobar a Canadà, Alemanya, Itàlia, Russia, entre d’altres.

Cristalls massiu d'afghanita de color blau intens. (www.wikipedia.org)

Cristalls d'afghanita amb calcita i pririta en matriu. (www.wikipedia.org)

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB & Associació Gemmòlegs de la UB

 

www.mindat.org

www.gemdat.org

www.gia.edu

www.wikipedia.org

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page